http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Wat is sonde volgens die bybel

Wat is die Bybel? - GotQuestions.org

wat is sonde volgens die bybel
Wat sê die Bybel oor bloedoortappings? Die Bybel se antwoord. Die Bybel beveel dat ons nie bloed moet inneem nie. Daarom moet ons nie heelbloed of enige van die hoofkomponente daarvan in enige vorm aanvaar nie, hetsy in die vorm van voedsel of ’n oortapping. Let op die volgende tekste: Genesis 9:4. God het Noag en sy gesin ná die Vloed toegelaat om dierevleis te eet, maar hy het hulle

Is n sonde volgens die Bybel soen?

Aangesien die dade van sonde so duidelik in die waarheidspieël van die Bybel omskryf is, sal gelowiges dit baie moeilik kan regverdig (1 Kor 6:11: “En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God”).

Wat is die sewe afskuwelike sondes? - Bible …

wat is sonde volgens die bybel
Die onvergeeflike sonde. Die Bybel sê dat God altyd gewillig is om sondes te vergewe as ons dit bely. Maar daar kom ‘n tyd in ‘n mens se lewe waar daar nie meer omdraaikans is nie. Daarom waarsku Jesus dat daar ‘n sonde is wat nie vergewe kan word nie. Wat is daardie sonde? Greg Laurie verwys na Psalm 86:5: U is goed, Here, U vergewe altyd weer, U is getrou teenoor dié wat na U roep om

Praat die Bybel van die “sewe doodsondes”?

Antwoord: Die Bybel noem of sê nooit spesifiek of masturbasie ‘n sonde is of nie. Die vraag of die spesifieke aksies wat lei tot masturbasie wel sonde is, is egter meer van belang. Masturbasie is die eindresultaat van wellustige gedagtes, seksuele stimulasie en/of pornografiese beelde. Hierdie spesifieke probleme behoort aangespreek te word. Indien die sondes van wellus of pornografie vergeet of …

Praat die Bybel van die “sewe doodsondes”?

Die Bybel is “geïnspireer deur God” (2 Tim 3:16). Die menslike skrywers het presies geskryf wat God wou hê en die resultaat was die volmaakte en Heilige Woord van God (Ps 12:7, 2 Pet 1:21). Die Afdelings Die Bybel is in twee hoofdele verdeel: die Ou Testament en die Nuwe Testament. Kortliks, die Ou Testament is die storie van ‘n volk en

Masturbasie - is dit ‘n sonde volgens die Bybel?

Volgens Pous Gregory van die 6 de eeu is hierdie sewe sondes, hoogmoed, afguns, ooreet, begeerte, geldgierigheid en luiheid. Alhoewel al hierdie ongetwyveld sonde is, word dit nie so in die Bybel aangeteken nie as die sewe afskuwelike sondes nie. Die traditionele lys van sewe afskuwelike sondes kan wel mooi in ‘n lys van sonde gekategoriseer word. Amper al die sondes kan in hierdie sewe …

Wat die Bybel leer oor sonde • FaithEquip

wat is sonde volgens die bybel
Is dobbel ‘n sonde?" Antwoord: Dobbel kan gedefinieer word as “om met geld te waag in ‘n poging om die geld te vermenigvuldig op iets buitengewoons.” Die Bybel veroordeel nie dobbel, weddenskappe en die lotery as sulks nie.

Wat sê die Bybel oor sonde? - JW.ORG

Dit wys sonde uit as ’n verkeerde daad of troubreuk. Die vierde Hebreeuse woord is avon, wat op vier verskillende maniere in die Afrikaanse Bybel vertaal word: “verdorwenheid”, “verkeerd”, “krom/onbegaanbaar”, en “boosheid”. Die basiese betekenis is “om gebuig te wees”, “om krom te wees”, of “om uit fatsoen te wees”.

Die grootste sonde - Francois Malan - …

Wat sê die Bybel? Die meeste godsdienstige Christene glo dat die Bybel seks voor die huwelik ontmoedig, maar wat van ander vorme van fisiese liefde voor die huwelik? Sê die Bybel dat romantiese soen n sonde buite die grense van die huwelik is? En so ja, onder watter omstandighede? Hierdie vraag kan veral problematies wees vir Christen-tieners omdat hulle sukkel om die vereistes van hul

Masturbasie - www.bybelkennis.co.za

wat is sonde volgens die bybel
Hierdie artikel kyk wat die Bybel oor sonde sê: 2. Almal het sonde. Die volgende verse in die Bybel wys dat almal sondig is. Selfs die grootste Christen in mense heugenis het sonde. Niemand kan beweer dat hy/sy op ’n punt gekom het dat hy nie meer sonde doen nie. Romeine 3:9-20 (9)Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie