http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Straatwerk kaapstad

Straatwerk – Getuienisaksie

Dankie vir jou ondersteuning vir STRAATWERK se uitreike na: haweloses, deur middel van OPHELP Projekte; vroue vasgevang in prostitusie; die Waardevol vir Jesus veldtog; en diensbaarheidsuitreike na jongmense wat doelloos ronddwaal in die naglewe van Kaapstad. Straatwerk | www.straatwerk.org.za * *

Straatwerk in Kaapstad : n ondersoek na die arbeid - CORE

‘n Sigbare Christen-teenwoordigheid in die middestad van Kaapstad te wees; Diensbaar te wees en nood te help verlig; Te praat namens hulle wat nie self hulle saak kan stel nie (Spreuke 31:8-9) Bedieningsaspekte: Kommunkasie – Op verskillende vlakke dmv …

Download - Straatwerk Non Profit Organisation, Cape Town

Vrydag aande is die Straatwerk span op die strate van Kaapstad. What is your plans for this Friday night? Straatwerk. November 5 at 4:15 AM · Jesus Saves Daily is a team within OPHELP that focuses on disabled, handicapped and elderly persons.

Habilitation Services - Straatwerk Non Profit Organisation

Straatwerk – die Liggaam van Christus in Aksie. Ons gesels met Fourie Truter, direkteur van Straatwerk, een van Getuienisaksie se bedieninge. Hy vertel meer van hul uitreike onder haweloses, vroue vasgevang in prostitusie en hul naguitreike waartydens gemeentes, belydenisklasgroepe, ens. saam met Straatwerk op ’n Vrydagaand uitgaan en mense in Kaapstad-middestad met Christus se …

Straatwerk - Groote Kerk straatwerk kaapstad

Straatwerk se fokusarea en die ontmoetingspunt met ons teikengroepe (haweloses, vroue vasgevang in prostitusie en hoë risiko kinders, asook mense wat die naglewe van Kaapstad besoek) is die middestad van Kaapstad, Groenpunt en Seepunt.

Calaméo - Straatwerk Kersfees 2016

‘n Sigbare Christen-teenwoordigheid in die middestad van Kaapstad te wees; Diensbaar te wees en nood te help verlig; Te praat namens hulle wat nie self hulle saak kan stel nie (Spreuke 31:8-9) Bedieningsaspekte: Kommunkasie – Op verskillende vlakke dmv …

PowerPoint Presentation straatwerk kaapstad

Today Straatwerk is a registered non-profit organisation with a strong evangelistic focus. The ministry team of Straatwerk reflects the rich diversity of our country’s population and represents a range of different church denominations. Read More. Projects. Destitute.

Straatwerk - NG Wes-Kaapland Sinode

STRAATWERK is die hande en die voete van die kerk wat uitreik na vroue vasgevang in prostitusie en hulle kinders, hawelose mense asook ander mense wat ons gedurende die nag op die strate van Kaapstad vind (jong mans betrokke in prostitusie, uitsmyters, dwelmhandelaars ens. Vrywilligers is altyd welkom om te kom deelneem aan die uitreike. KONTAK Lisa Truter | 021 930 8055 | 072 390 7437

Download - Straatwerk Non Profit Organisation, Cape Town straatwerk kaapstad

Straatwerk non-profit organisation came into being in the late 1960s. Young people gathered on Friday evenings with a shared concern for those who were cast out by society, who were broken and in distress, and yearned to be loved. With a borrowed van, a tray of sandwiches and a primus stove, they went out and shared the love of Christ.

Calaméo - Straatwerk Kersfees 2016

Telephone: +27 21 930 8055 Facsimile: +27 21 930 7690 Email: admin@straatwerk.org.za

STRAATWERK - N G Kerk Plumstead straatwerk kaapstad

Telephone: +27 21 930 8055 Facsimile: +27 21 930 7690 Email: admin@straatwerk.org.za

Non-Profit Organisation - About Us - Straatwerk, Cape Town

GEMEENTES! Hier is ‘n gulde geleentheid om ‘n Poppiebrei Projek te begin (dit word aan skoolkinders uitgedeel om hulle te laat besef hoe waardevol hulle vir Jesus is), of om ‘n groep op ‘n Vrydagaand vir ‘n uitreik na STRAATWERK in Kaapstad se middestad te stuur.

Contact us - Straatwerk Non-Profit Organisation

In al Straatwerk se bedieninge is dit vir ons be- langrik om ’n praktiese sigbare getuienis in die middestad van Kaapstad uit te dra. Baie keer in die middel van die nag. Deur die jare het ons besef deur helderkleurige glimbaadjies met ’n boodskap op te dra laat ’n klomp goed gelyktydig gebeur.

Straatwerk – Getuienisaksie

In al Straatwerk se bedieninge is dit vir ons be- langrik om ’n praktiese sigbare getuienis in die middestad van Kaapstad uit te dra. Baie keer in die middel van die nag. Deur die jare het ons besef deur helderkleurige glimbaadjies met ’n boodskap op te dra laat ’n klomp goed gelyktydig gebeur.

Straatwerk - Groote Kerk straatwerk kaapstad

STRAATWERK is ‘n uitreikbediening na mense in nood in Kaapstad en is dus werksaam binne die grense van die Groote Kerk. STRAATWERK is die hande en die voete van die kerk wat uitreik na vroue vasgevang in prostitusie en hulle kinders, hawelose mense asook ander mense wat ons gedurende die nag op die strate van Kaapstad vind (jong mans betrokke in prostitusie, uitsmyters, dwelmhandelaars …