http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Psalm 46 afrikaans

Heilige Skrifte: Psalms 46 : Bybel - Afrikaans Bible - …

psalm 46 afrikaans Tehilliem: Psalm 46 – een Joodse uitleg In Psalm 46 gaat het over de Messiaanse tijd wanneer de mens zijn wapens neerlegt en er geen oorlog meer zal zijn. De psalm is geschreven door de zonen van Korach die zagen hoe hun vader rebelleerde tegen Mozes Rabbenoe. Hun wanhoop groeide toen ze de poorten van de hel zagen.

Psalmen 46 (NBV) - EO.nl/Bijbel

psalm 46 afrikaans Psalms Hoofstuk 46 - Bybel in Afrikaans taal . Hoofstuk 46 . 1 Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. ‘n Lied. (46:2) God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.

Psalm 46 (Lyric Video) | The Corner Room - YouTube

psalm 46 afrikaans Psalm 46 1 Voor de leider van het koor. Een lied voor de Korachieten, op de wijs van: De meisjes.. 2 Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten. 3 Daarom zullen we nooit bang zijn, zelfs niet als de aarde schudt, zelfs niet als de bergen in de zee vallen. 4 Laat het water maar bruisen en

Psalm 46 vers 1 en 6 - God is een toevlucht voor de …

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Psalmen ; hoofdstuk 46.

FREE Online Afrikaans. Psalms Chapter 46:1-12.

God the Refuge of His People and Conqueror of the NationsTo the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah. A Song # Chr. 15:20for Alamoth.God is our #Ps. 62:7, 8refuge and strength,#(Deut. 4:7; Ps

PSALMS 46 | AFR83 Die Bybel | YouVersion

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Psalmen ; hoofdstuk 46.

Overdenking psalm 46 | AJMolenaars archief

Psalmen 46 Psalmen 46. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 45. 45 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van de Korachieten, een kunstig lied. Een liefdeslied. 2 In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning,

Psalmen 46 - BasisBijbel

God is ons toevlugVir die koorleier: ’n Psalm van die Koragiete. Op die wysie van “Jongvroue”. ’n Lied.God is ons toevlug en ons krag;in nood is Hy gereed om te help.Daarom sal

PSALMS 46 | NLV Die Bybel | YouVersion

Psalm 46 vers 5. Die oorlog swyg op die HEERs bevel so ver as die allerverste land; die moordtuig om die mens te kwel, verbreek Hy met Oorwinnaarshand. Dit is Hy wat keer die oorlogs-kans en deur sý krag, breek die boog en lans. Voor die HEER het die spies geen duur – oorlogswaens gaan op in vuur.

Psalm 46 - Lord of Hosts - by Shane & Shane (Lyric Video

psalm 46 afrikaans 46 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 46:3-4 Jes. 24:18-23 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 4 Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven.

Psalms 46 | NKJV Bible | YouVersion

46 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 46:3-4 Jes. 24:18-23 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 4 Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven.

Psalm 46 vers 5 - Afrikaans

Psalm 46. 1. God is n toevlug in die nood, n rots wat altyd vas bly staan, al dreig die vyand met die nood, al storm sy leërbendes aan. Laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef; laat berge uit hul stee wegwankel in die see - ons sal nie beef of rugwaarts gaan. 2. Laat hoog die see se waters bruis en in hul woede skuim en kots;

Psalmen 46 - Oude Testament - Statenvertaling

PSALMS 46:8 Die HERE van die leërskare is met ons; die God van Jakob is n rotsvesting vir ons. Sela. PSALMS 46:9 Kom, aanskou die dade van die HERE, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, …

Psalm 46 meaning verse by verse | PRAYER POINTS

psalm 46 afrikaans Gemeente van Jezus Christus, [intro] een vaste burcht is onze God – wie kent het Lutherlied niet dat we straks gaan zingen? Een lied gebaseerd op psalm 46. Als u in de liturgie kijkt ziet u dat het een psalm is met een refrein. Regels die herhaald worden, dat moet wel de kern zijn waar…