http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Hoekom wil ek belydenis afle

Belydenis van Belhar - Wikipedia hoekom wil ek belydenis afle Belydenis aflegging is vir ons n baie belangrike deel van ons geloofsreis. Dit is waar jy reageer op die uitnodiging wat God al met jou doop reeds gemaak het om jou God te wees en om jou te nooi om Sy kind te wees. Belydenis gaan nie oor jou ouderdom nie. Belydenis gaan nie oor wanneer jou groep belydenis aflê nie. Dit gaan oor jy en God.
Die oorspronklike teks van die Belydenis van … hoekom wil ek belydenis afle dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek beloon. (Hebr. 11:6). Maar waarom ons geloof dan bely? 1. Die belydenis is in die bloed van baie martelare geskryf. a. Hoekom is Jesus vermoor? Omdat hy soveel goeie werke gedoen het? Omdat hy groot skares gelok het?
My persoonlike belydenis - LitNet Blogs Dit wil geen daad van selfregverdiging en onverdraagsaamheid wees, sodat ons terwyl ons vir andere preek, dalk self verwerplik sal wees nie. 4. Ons bede is dat hierdie daad van belydenis nie valse struikelblokke in die weg sal lê en daardeur valse verdelinge sal veroorsaak en bevorder nie, dog versoenend en verenigend sal wees.
Hebreërs 4:14-5:10 – Hou styf vas aan ons belydenis … Belydenis van geloof is ‘n teken wat ons help om daardie baie spesiale oomblik te merk, te onthou en te vier – ‘n roetemerker op ons geloofspad. Ons plaas roetemerkers op ‘n pad wanneer iets belangrik daar gebeur of wanneer ons nie ‘n plek wil vergeet nie.
Belydenisaflegging … belydenisoptelling hoekom wil ek belydenis afle Die vraag “Hoekom belydenis aflegging” kom die afglope tyd dikwels by my op en dit het my by hierdie bladsy uitgebring. Ek blaai vanoggend deur die ou “Glo en Bely” en wat my opval is dat die kerk alles sal doen by name die predikant, die ouderlinge, die diakens en daar is ‘n kommissie vir elke taak dit is asof daar nie plek is vir
Jou belydenis en sy implikasies - Christelike Media hoekom wil ek belydenis afle “My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en Ú het die ongeregtigheid van my sonde vergewe.” (Psalm 32:5). “Ek het gesê: ‘Wees my genadig, Here! Maak my tog gesond; ek het teen U gesondig.’” (Psalm 40:5).
belydenis van geloof | DinkJeug Drie lede van die Belydenis van Geloof Taakspan tydens ‘n verposing buite in die winterson. Van links na regs is Dieter de Bruin, Anandie Greyling en Anriëtte de Ridder. Denke oor belydenis van geloof (oorsigtelik) Die Algemene Sinode het ‘n taakspan gevorm om oor die betekenis en plek
Pellissier Gemeente - Belydenis Aflegging hoekom wil ek belydenis afle Jou belydenis en sy implikasies Wanneer lê jy belydenis af? So ’n vraag kan heel verskillende antwoorde uitlok soos: “Ekbelydenis af as ek agttien is.” “Ek dink dat ek daarmee wag tot ek Nagmaal durf gebruik.” “Ek sal eers belydenis aflê as ek dit eens is met wat die kerk leer.” “Ek wil graag belydenis aflê voor ek uit die skool gaan.”
Belydenis van Geloof: ‘n roetemerker op die … Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Ek wil graag meer leer oor die Woord ou en nuwe testament . Ek wil terug ploeg in gemeenskap wat ek gevaal het . Ek sal waardeer as u …