http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Graad 8 afrikaans eerste addisionele taal

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 2

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL ASSESSERINGSTAAK MAART 2016 GRAAD 8 PUNTE: 60 TYDSDUUR: 1½ UUR Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye

Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 8 | WCED ePortal

Eerste Addisionele Taal Graad 8 Eerste Addisionele Taal Taalvraestel Deur: Mia Singels (Rhenish Girls’ High School) Tyd: 1 ¼ uur Totaal: 50 punte INSTRUKSIES EN INLIGTING: 1. Die vraestel bestaan uit TWEE afdelings: AFDELING A: Begrip (20) AFDELING B: Taal (30) 2. Beantwoord al die vrae. 3. Begin elke afdeling op ’n nuwe bladsy. 4.

Afrikaans Huistaal Graad 8 Vraestel En Memorandums

graad 8 afrikaans eerste addisionele taal Ek sou graag eksamenvraestelle vir graad 7- Afrikaans Eerste addisionele taal wou raakloop. Ek besef die eerste addisionele taal word gewoonlik eers van gr.8 af aangebied, maar volgens die Cambridge sisteem begin "middelskool" reeds in gr. 7.

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 8

graad 8 afrikaans eerste addisionele taal AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 8 Liewe Graad Agts Hier volg verdere oefeninge en aktiwiteite vir weke 5, 6 en 7. Handel dit af as volg: Week 5 Skryfboek • Teks 1 - Taal • Teks 2 - Taal • Werkkaart a – f - Taal • Die Komiese Eier (leesboek bl. 32) - Letterkund

Eerste Addisionele Taal Graad 8 Eerste Addisionele Taal

graad 8 afrikaans eerste addisionele taal Die belangrikste graad in die leerder se hoërkoolloopbaan wat Afrikaans betref. Ons kry n leë boek, letterlik (denotief?), want daar word mos omtrent geen Afrikaans in die Laerskole nie. Woordeskat, woordeskat, woordeskat en woordeskat. G edigte, kort leesstukkies, dialogies, liedjies. Die leerders moet die taal konkreet ervaar en GENIET. n Inleiding tot die taal r eëls.

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 8 Leerder werkboek

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 JUNIE 2014 TYD: 1½ UUR TOTAAL: 80 TAAK 3: VRAESTEL 3 OPSTELLER: R. TOYER INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: AFDELING A: OPSTELLE (50 punte) EN

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 8

graad 8 afrikaans eerste addisionele taal Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 8. Assessment. Notices/Events. Planning. Policies & Guidelines. Recovery. Resources. Naomi Sonday. DCES: Languages. Tale kan nie geleer word nie, dit kan slegs aangeleer word. Om n ander taal te leer, is nie net om verskillende woorde vir dieselfde ding te leer nie, maar om op n ander manier te leer

Videos of Graad 8 Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Die belangrikste graad in die leerder se hoërkoolloopbaan wat Afrikaans betref. Ons kry n leë boek, letterlik (denotief?), want daar word mos omtrent geen Afrikaans in die Laerskole nie. Woordeskat, woordeskat, woordeskat en woordeskat. G edigte, kort leesstukkies, dialogies, liedjies. Die leerders moet die taal konkreet ervaar en GENIET. n Inleiding tot die taal r eëls.

Graad 8 - Afrikaans-Afrikaans

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 JUNIE 2019 PUNTE: 80 TYD: 2 UUR . AFRIKAANS EAT GRAAD 10 VRAESTEL 1 JUNIE 2019 2 AFDELING A: LEESBEGRIP VRAAG 1 TEKS A: ARTIKEL Lees die onderstaande artikel deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. DIE KONING SE DILEMMA 1. Jare gelede het die koning van Frankryk

Taaltoets: Graad 8 Afrikaans Eerste Addisionele …

Afrikaans EAT – Graad 8 Leerder Werkboek 6 Resources: Afrikaans Sonder Grense 8 Eerste Addisionlele taal_Uitgewers: Maskew Miller Longman Lees en kyk: ‘n Gedig: Kinderspeletjies – Bl. 72 Kyk na die titel en die prentjie en raai waaroor die gedig gaan. Lees nou die gedig aandagtig deur en beantwoord die vrae. Vrae: 1.